KONTEKST

Na europskoj razini uočeni su određeni nedostatci vezani za pripremu mladih za izlazak iz alternativne skrbi, koji se osobito odnose na samostalnost, deinstitucionalizaciju i razvoj zajedničkih metodologija i procedura usmjerenih mladima koji izlaze iz skrbi.

Istraživanja provedena u Europskim zemljama su ukazala na alarmirajuće podatke kada se radi o prelasku mladih iz alternativne skrbi u samostalan život – s obzirom na nedostatak odgovarajuće podrške i prepreke s kojima se suočavaju u tom razdoblju. U usporedbi s općom populacijom mladih, ova ciljana skupina ima ograničen pristup stanovanju, nedovoljne financijske resurse i mogućnosti zaposlenja, a prate ih osjećaji napuštenosti i odbačenosti kao i nedostatak odgovarajuće obiteljske potpore i potpore šire zajednice.
Projekt OUTogether pomaže mladima iz alternativne skrbi da se lakše suoče s ovdje navedenim izazovima i promiče njihovu samostalnost.

Projekt Outogether je usmjeren rješavanju izazova s kojima se susreću mladi u alternativnoj skrbi na putu osamostaljenja

OUTogether Makes Strength