ZAGOVARANJE

ZAGOVARANJE

Osnivanje nacionalnih i europskih stručnih radnih skupina koje će razviti zajedničku metodologiju, protokole i preporuke.
OSNAŽIVANJE

OSNAŽIVANJE

Trening i izgradnja kapaciteta stručnjaka.
PODRŠKA

PODRŠKA

Razni oblici podrške mladima (info-pult, radionice pripreme za samostalni život, grupne rasprave i program mentorstva).

OUTogether Čvrstoća