CILJEVI

• Unaprjeđenje nacionalne i međunarodne suradnje vezane za prava djeteta u alternativnoj skrbi

• Unaprjeđenje životnih vještina djece koja se nalaze u alternativnoj skrbi prije izlaska iz skrbi

• Unaprjeđenje sveobuhvatne potpore za djecu i mlade koji su izišli iz alternativne skrbi

OUTogether Makes Strength