ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Създаване на групи от експерти на национално и европейско ниво, за да разработят обща методология, процедури и международни препоръки.
ОВЛАСТЯВАНЕ

ОВЛАСТЯВАНЕ

Обучение и повишаване на капацитета на професионалистите
ПОДКРЕПА

ПОДКРЕПА

Услуги за подкрепа на младежи (информационно бюро, работилници за автономност, дискусионни групи и програми за менторство.

OUTogether Čvrstoća