ЦЕЛИ

– Увеличаване на националното и международното сътрудничество в сферата на политиките за закрила, насочени към деца и юноши в алтернативна грижа;

– Да се развият необходимите умения, за да се помогне на децата и тийнейджърите да живеят независимо и автономно – за предпочитане, преди да напуснат приемната грижа;

– Да се подобри подкрепата за децата и тийнейджърите след напускане на приемната грижа.

OUTogether Прави сила