ЗА ПРОЕКТА

На европейско равнище съществуват пропуски по отношение на подготовката на младежите за напускане на алтернативна грижа, по-специално по отношение на автономията, деинституционализацията и разработването на общи методологии и процедури за подпомагане, насочени към младите хора, напускащи алтернативна грижа.

Европейско изследване посочва, че преходът от алтернативна грижа към зряла възраст и последваща автономия се характеризира с „тревожни пропуски“, имайки предвид именно липсата на подкрепа и пречките, които младите хора, които младите хора, които напускат алтернативна грижа срещат. В сравнение с по-голямата част от младите хора, тази целева група се сблъсква с ограничен достъп до жилища и възможности за заетост, самота и чувство на изоставяне, недостатъчни и неадекватни финансови ресурси, липса на семейни и социални помощи и др.

Проект „ OUTogether: Заедно след алтернативна грижа”, насърчаващ автономията на младежите в алтернативна грижа бе разработен, за да подпомогне адресирането на тези въпроси и за справяне с предизвикателствата, пред които тези младежи се сблъскват ежедневно.

OUTogether Прави сила