Работни групи

Национални експертни групи

Създаване и организиране на работни групи с експерти от Португалия, България и Хърватия, съставени от младежи, живеещи самостоятелно, специалисти по алтернативна грижа, НПО и държавни органи, които се занимават с въпроси, свързани с детството и юношеството.

В рамките на пет заседания тези групи ще (i) ще изготвят документ, който да обхваща всички идентифицирани национални нужди; (ii) разработят политически и правни предложения и (iii) установят набор от общи методологии за работа сред приемните семейства и специалистите по алтернативна грижа, особено фокусирани върху процеса на самостоятелност.

Национален форум с експерти 

Тези събития имат за цел да разпространят националния план за действие сред експертите в областта на защитата на децата и младежите в риск, като по този начин благоприятстват обсъждането на препоръките и предложените механизми за подкрепа, насочени към автономията на целевата група. Основната цел е да се съберат нови перспективи, които очакват да допринесат за подобряване на плана за действие и да включат други специалисти в дейностите за застъпничество, разработени за прилагане на споменатите методологии.

Европейски комитет от експерти

Представителите на експертните групи от всяка страна ще създадат комитет, който ще се фокусира върху обсъждането на препоръки и добри практики за подобряване и подкрепа на младежи, които преминават през процеса на напускане на грижа към автономия. Една от ключовите цели е определянето на транснационални препоръки за правата на децата и тийнейджърите, живеещи в алтернативна грижа, които по-късно ще бъдат представени в Европейския парламент.

ОБУЧЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Тази група дейности включва адаптирането на програма за обучение, насочена към професионалисти, които работят в областта на закрилата на детето, която ще бъде тествана в пилотните сесии и по-късно разпространена след пълното й прилагане и оценка. След това всички участници в споменатите сесии ще бъдат помолени да обучат други професионалисти, които се занимават с деца и тийнейджъри, преминаващи през процесите на подготовка за автономия.
Наръчникът за обучение ще бъде достъпен онлайн, като по този начин ще се улесни разпространението му и ще достигне до по-голям брой хора, които се интересуват от темата.

УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА

Информационни бюра

Тази услуга се фокусира върху младежите, които преминават през процес на подготовка за автономия /живеят самостоятелно и има за цел да предостави насоки, подкрепа, информация и съвети на тийнейджъри и млади хора, живеещи в приемна грижа, като по този начин насърчава успешните процеси на автономия, положителни преходи и социално включване. Тази услуга ще бъде достъпна всеки ден по телефона, така че всички младежи могат да прибягват до нея винаги, когато имат нужда от нея. Подкрепата и наблюдението на тези младежи се основават на създаването на мултидисциплинарна мрежа от професионалисти (образование, заетост, здравеопазване и др.), които са заинтересовани и ангажирани да си сътрудничат с тази услуга.

Работилница за автономност

Това измерение включва няколко работилници на тема „Подготовка за самостоятелен / независим живот“ на младежите – които ще се фокусират върху следното:
– Заетост (търсене на работа; как да се пише автобиография; подготовка за интервю за работа; трудова етика и нагласи и др.);
– Управление на доходите на домакинствата;
– Мрежа за социална подкрепа;
– По-здравословен начин на живот;
– Значението на свободното време;
– Взаимоотношения и сексуално здраве.

Групи за дискусия

Тези групи ще подкрепят социализирането и споделянето на опит между млади хора, които са живели в приемни домове и тийнейджъри, преминаващи през този период и подготвящи се за преход към зряла възраст.

Менторска програма

Младежи, които са живели в алтернативна грижа ще участват тази програма и ще действат като ментори / обучители на връстници на други младежи, за да им дадат съвети от първа ръка и да им помогнат по време на преходния период веднага след напускането на приемната грижа.

OUTogether Прави сила